หน้าที่สำคัญของยางรถยนต์


หน้าที่สำคัญของยางยางรถยนต์นั้น มีหน้าที่สำคัญถึง 4 ประการ ที่จะช่วยให้คุณขับรถได้อย่างปลอดภัย

  1. รถยนต์หนึ่งคันมีหนักโดยประมาณ 1.6 ตัน หรือเทียบเท่ากับคน 32 คน ซึ่งความดันลมในยางจะเป็นตัวช่วยในการรับน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกเหล่านี้ไว้ทั้งหมด
  2. ลมภายในยางจะทำหน้าที่เหมือนสปริงช่วยลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนจากพื้นถนนในขณะขับขี่ ทำให้ผู้โดยสารและสิ่งของที่บรรทุก ปลอดภัยไม่ได้รับความเสียหายจากแรงกระแทก
  3. ยางจะเป็นตัวกลางถ่ายทอดพลังการขับเคลื่อนและการหยุดรถกับพื้นผิวถนน ทำให้รถสามารถเคลื่อนตัวหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัย ไม่ลื่นไถล
  4. ในการหมุนบังคับพวงมาลัยจะทำให้ยางล้อหน้าหมุนไปตามการบังคับของพวงมาลัย จึงทำให้รถสามารถมุ่งไปในทิศทางที่ต้องการได้

ด้วยความสำคัญของยางทั้ง 4 ประการ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาและใช้ยางให้ถูกวิธี เพื่อจะได้ใช้งานได้อย่าง ปลอดภัยและคุ้มค่า