วิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมัน


แนวทางที่จะช่วยให้ท่านประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไปได้บ้างไม่มากก็น้อย ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

 1. วางแผนการเดินทางและศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนออกเดินทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีจราจรติดขัด ไม่ขับอ้อมจนมากเกินไป ซึ่งนอกจากจะลดการสูญเสียน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังทำให้ไม่หลงทางและเสียเวลาอีกด้วย
 2. ตรวจเช็คความดันลมยางสม่ำเสมอ ยางที่มีลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้รถกินน้ำมันมากขึ้น และยางจะมีอายุการใช้งานสั้นลง ในขณะเดียวกันหากลมยางแข็งเกินไปรถอาจเกาะถนนได้ไม่ดี และยางก็จะมีอายุการใช้งานสั้นเช่นกัน ดังนั้นควรปรับลมยางให้เหมาะสมตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำ หากความดันลมยางต่ำกว่ามาตรฐานทุกๆ 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วจะสิ้นเปลืองน้ำมันร้อยละ 2
 3. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ เช่น ปริมาณน้ำยาทำความเย็น ความสกปรกของคอล์ยเย็น และไส้กรองอากาศ เพื่อให้ระบบปรับอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม เพราะถ้าปรับอุณหภูมิให้เย็นจัดเกินไปก็เป็นภาระให้เครื่องยนต์ทำงานหนักมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นไปด้วยChecking Tire Pressure
 4. วิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ไม่เร่งเครื่องขณะรถจอดอยู่นิ่งๆ เพราะเป็นการใช้น้ำมันโดยเปล่าประโยชน์
  • ออกรถอย่างราบเรียบ ไม่ควรเร่งคันเร่งมากเกินไปขณะออกรถ
  • พยายามขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอ และไม่เหยียบเบรกโดยไม่จำเป็น เพราะนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันแล้ว อายุการใช้งานของเบรกยังสั้นลงอีกด้วย
  • เมื่อขับรถที่ความเร็วสูงขึ้น แรงต้านอากาศจะมีผลเป็นทวีคูณ ดังนั้นการขับรับรถที่ความเร็วสูงมากๆ รถก็จะกินน้ำมันมากขึ้นไปด้วย โดยปกติแล้ว ความเร็วที่ประหยัดน้ำมันจะอยู่ในช่วงประมาณ 80-100 กม./ชม.
 5. ดูแลรักษาเครื่องยนต์อยู่เสมอๆ ด้วยการตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ตามที่ผู้ผลิตกำหนด ความบกพร่องของเครื่องยนต์นอกจากจะเป็นผลให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานสั้นลงแล้ว ยังมีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอีกด้วย อาทิเช่น
  • ไส้กรองอากาศตันจะทำให้การประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ลดลง
  • น้ำมันหล่อลื่นเก่า ขาดคุณสมบัติในการหล่อลื่นเครื่องยนต์
  • ระบบระบายความร้อนบกพร่อง ทำให้เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานที่อุณหภูมิที่ผู้ผลิตออกแบบไว้
  • หัวเทียนเสื่อมสภาพ ทำให้เชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
  • รอบเครื่องยนต์เดินเบาสูงกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ทำให้เครื่องยนต์ทำงานมากโดยไม่จำเป็น
  • ปรับตั้งการจุดระเบิดไม่ถูกต้อง จะทำให้การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงไม่มีประสิทธิภาพ
 6. บรรทุกสัมภาระเท่าที่จำเป็น เพราะถ้าบรรทุกของที่ไม่จำเป็น 25 กก. และวิ่งไป 50 กม. จะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 20 ซีซีซึ่งนอกจากจะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าที่ควรด้วย
 7. หลีกเลี่ยงสภาพถนนที่ไม่ดี สภาพถนนที่ไม่ดีทำให้สูญเสียน้ำมันเพิ่มขึ้น ดังนี้ ถนนราดยางที่มีผิวเสียหายทำให้สูญเสียน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ถนนลูกรังทำให้สูญเสียน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ถนนที่เป็นทรายแห้งทำให้สูญเสียน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 45ไส้กรอง
 8. คาร์พูล (Car Pool) ทางเดียวกันไปด้วยกัน คือการร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกัน หรือเส้นทางใกล้เคียงกัน และมีผู้โดยสารมากกว่าหนึ่งคนบนยานพาหนะ การเดินทางด้วยระบบคาร์พูลจะทำให้จำนวนรถยนต์บนท้องถนนลดลง การจราจรคล่องตัวขึ้น ใช้เวลาในการเดินทางลดลง คุณภาพอากาศบนถนนดีขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและบำรุงรักษารถยนต์ลดลง

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ แต่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็คือเรื่องหลักๆ ที่ท่านสามารถทำได้โดยไม่ยากเย็น และทำให้การใช้น้ำมันเป็นไปอย่างประหยัด และยังทำให้รถของท่านมีอายุ